Kumpulan Carlsberg mengekspot 15- 20% daripada pengeluarannya ke Maldives, Singapura danTaiwan